Žmonės valstybės ir baimė

Knyga yra bendras tarptautinių santykių kursas: joje – tiesa, per saugumo problematikos prizmę – faktiškai aptariamos visos pagrindinės tarptautinių santykių, kaip specifinės akademinių ir praktinių žinių srities, problemos. Lietuviškas knygos vertimas gali būti naudojamas kaip vadovėlis politikos mokslų, o gal ir kitų disciplinų studentų.