Rimvydas Stropus ir kt – Žmogaus anatomija pdf

Ši “Žmogaus anatomija” yra atnaujintas bei papildytas leidimas 2003 metų vadovėlio, kuris 2005 m. aukštojo mokslo vadovėlių konkurse apdovanotas paskatinamąja premija. Šį vadovėlį buvo siekiama labiau pritaikyti prie biomedicinos studijų programose esamos anatomijos dalyko apimties įvairovės. Naujai parašytas raumenų sistemos skyrius. Jame pateikta daugiau aprašomosios...