Baltaragio malūnas

Kazio Borutos apysaka sukurta remiantis pasakų apie sutartis su velniu motyvais. Jos centre – Jurgos ir Girdvainio dramatiška meilės istorija.