Angelų sodas

Nedideliame Konerio miestelyje Džordžijos valstijoje Darsė ką tik pradėjo lankyti paskutinę vidurinės mokyklos klasę; jos vyresnioji sesuo Adelė vaikšto į šokius karinėje bazėje; o jų motina prižiūri puikų, didžiausią ir gražiausią visame miestelyje sodą. Eina 1974-ieji, ir šalis deda didžiules pastangas nutraukti Vietnamo karą. Tačiau...