Category: Mokslinė literatūra

Teisės imperija 0

Teisės imperija

“Teisės imperija”– provokuojanti, įtakinga ir turininga teisės filosofijos studija, parašyta gyvu ir įtaigiu stiliumi, kuris – jau ne naujiena Dworkino skaitytojams… [Knygoje] nagrinėjama ir teisės samprata, aiškinanti, kas apskritai yra mūsų teisė, ir ją grindžianti politinė teorija, analizuojanti, kodėl mes būtent taip, o ne kitaip...

Grynojo proto kritika 5

Grynojo proto kritika

Kanto „Grynojo proto kritika“ – vienas reikšmingiausių filosofijos veikalų žmonijos minties istorijoje. Jame išdėstyta Kanto pažinimo teorija, kurią jis laikė „kopernikiškuoju perversmu filosofijoje“. Kantas teigia, kad egzistuoja nuo subjekto nepriklausomos apriorinės pažinimo formos, lyg žmogaus mąstymo programa, pagal kurią sutvarkomi patyrimo duomenys. Kantas išsamiai analizuoja...

Žmogaus anatomija 6

Rimvydas Stropus ir kt – Žmogaus anatomija pdf

Ši “Žmogaus anatomija” yra atnaujintas bei papildytas leidimas 2003 metų vadovėlio, kuris 2005 m. aukštojo mokslo vadovėlių konkurse apdovanotas paskatinamąja premija. Šį vadovėlį buvo siekiama labiau pritaikyti prie biomedicinos studijų programose esamos anatomijos dalyko apimties įvairovės. Naujai parašytas raumenų sistemos skyrius. Jame pateikta daugiau aprašomosios...

Automobilių sandara ir priežiūra 0

Automobilių sandara ir priežiūra

Mokomojoje knygoje glaustai aptariama automobilių, tarp jų karinių, sandara, svarstomos jų patikimumo problemos. Pirmą kartą literatūroje nagrinėjamos naujausių technologijų techninių priežiūrų sistemos, pateikiama jų planavimo ir organizavimo tvarka, apžvelgiamos šiuolaikinių automobilių darbo ir valdymo sistemų diagnostikos priemonės ir įranga. Aptariamos svarbiausios eksploatacinės medžiagos, jų pagrindinės...

Trumpa etikos istorija 0

Trumpa etikos istorija

Vedžiodama skaitytoją po painius moralės labirintus nuo Homero iki dabartinių laikų, ši knyga “”Trumpa etikos istorija. Dorovės filosofijos istorija nuo Homero iki dvidešimto amžiaus”‘ tapo vienu svarbiausių tekstų moralės bei etikos klausimais. Tai visame pasaulyje populiarus etikos vadovėlis.

Biomechanikos pagrindai 0

Biomechanikos pagrindai

Vadovėlyje aptariama biomechanikos turinys, tikslas ir uždaviniai, raida, pateikiamos pagrindinės kinematikos ir kinetikos žinios, nagrinėjama biomechaninės analizės metodai, žmogaus atramos ir judėjimo sistemos mechaninės savybės, žmogaus fizinių gebėjimų biomechanika, judėjimo ypatumai, biomechaniniai sportinio meistriškumo aspektai. Skiriama Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams.

Politika 1

Politika

Aristotelio politikos sampratą siaurąja prasme galima apibrėžti vienu sakiniu – tai menas valdyti valstybę. Žvelgiant plačiau Aristotelio politika įjungia ir kitas jo metafizikos dalis, yra neatskiriamai susijusi su etikos ir valstybės samprata. Čia jo „politika“ įgyja naują, gilesnę prasmę ir sunkiai suvokiama neišnagrinėjus jo minčių...

Statistinė fizika 0

Statistinė fizika

Kaladė Julijonas Jonas Statistinė fizika Fizika, chemija 2005 Lietuvių kalba 88 psl. Mokymo priemonė. Turinys: Statistinės fizikos sąvokos ir pradai; Pagrindiniai statistinės termodinamikos skirstiniai; Kvantinė statistika.